Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/triinne/public_html/mysqlconnect.php on line 3
Kokkuvõte

Kokkuvõte

Saavutatud eesmärgid

Käesoleva uurimuse võib lugeda kordaläinuks, sest saavutati kõik eesmärgid, mis said töö alustamisel püstitatud. Lisaks koguti hulk informatsiooni, mis on heaks võrdlusmaterjaliks tulevikus tehtavatele uuringutele. Pealegi on nüüd olemas programm, mis suurema osa taolise uurimuse rutiinsest vaevast enda kanda võib võtta.

Vähene standardite järgimine ning halvad HTML-i kirjutamise praktikad on probleemid, mida võib teadvustada endale igaüks, kes vähegi vaevub populaarsete veebilehtede koodipoolt kaema, kuid seni polnud võimalik välja tuua arve, mis kirjeldaksid kui tänane olukord siiski on. Just nimelt see on lünk, mille täitmine oli käesoleva uurimuse suurim saavutus.

Hinnang kasutatud metoodikale

Mõistagi ei saa teostatud uurimust pidada ilmeksimatuks absoluutseks tõeks – kaugel sellest. Kasutatud programm ei suutnud välja praakida sugugi kõiki ümbersuunamisi, veateateid ja pooleliolevaid lehekülgi. Kuid pole põhjust arvata, et need leheküljed on uuringu tulemusi oluliselt ühes või teises suunas kallutanud. Pigem jagunesid antud lehed hajusalt valideerunud ja mittevalideerunud lehtede vahel, mööndustega valideerunud lehti (mille hulka paljud sellised sattusid) aga võrdlustesse eelnimetatutud hulkade vahel ei arvatud.

Sellegipoolest ei saa jätta tähelepanuta vajadust edasistes uuringutes metoodikat täiustada.

Ettepanekud uuringu jätkamiseks

Kõige olulisem on täiustada teatud lehtede väljapraakimise metoodikat:

Nüüd, kui on teada sagedasemad veateadete mustrid, on võimalik programm õpetada ära tundma mitmeid konkreetseid tüüpprobleeme, eristamaks näiteks seda, kas veateates „required attribute "FOO" not specified“ on FOO väärtuseks alt või type või hoopis midagi muud. Ka HTML-ist otsitavate elementide hulk tuleks laiendada (kasvõi juba selleks, et uurida kui palju kasutatakse elementi <embed>, mida käesolev uurimus üldse ei arvestanud).

Veelgi rohkem infot annaks aga see, kui võtta uurimuse alla ka mitmed leheküljega seotud failid:

Antud uuringu jätkamine ei tohiks olla küsimus – see on põhimõtteliselt vaid programmi käivitamise vaev.

Kirjutatud 22. aprillil 2005.

Trinoloogialeht

Eesti Trinoloogide Maja. Eesti trinoloogiahuviliste avalik kogunemiskoht. info@triin.net

Peamenüü

Sisukord

RSS, RSS kommentaarid, XHTML, CSS, AA